Categories
Compte
Informació
Confidencialitat
Compres:   0 productes
ESPAŅOL INGLES ALEMAN GALLEGO CATALAN
 

La Botiga d'informàtica està plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre això, té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per això a més de complir íntegrament tots i cada un dels requisits disposats en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no només legal sinó lleial dels dades personals així com un sistema adequat per exercir els drets d'accés, rectificació, cancelacióny oposició disposats en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels usuaris dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés de aquesta, per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei oa les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

La Botiga d'informàtica allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties disposades en la normativa sobre Protecció de Dades. La Botiga d'informàtica demanarà únicament i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen La Botiga d'informàtica a tractar automatitzadament les seves dades personals informant així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de La Botiga d'informàtica per exercir els drets d' accés, rectificació, cancelacióny oposició.

La Botiga d'informàtica es compromet al compliment del seu obligaci'n de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. La Botiga d'informàtica adquireix el compromís de adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

De conformitat amb el que disposa la política de privacitat de La Botiga d'informàtica , es fa constar que qualsevol persona podrà exercir els drets d'accés, rectificació cancelació través des d'aquesta mateixa web a l'apartat "El meu compte".


Desarrollada por